Ceník služeb

Edukace a konzultace z hlediska fyzioterapie

Sjednané termíny jsou závazné. Prosím všechny klienty o omluvu do 12 hodin předchozího dne.
V ostatních případech budu muset účtovat stornopoplatek v plné výši terapie. Děkuji za pochopení.