Životní mapy HK

Náhled na život prostřednictvím konceptu Životních map je alternativou v případě neúspěšné konzervativní terapie, nebo při opakovaném návratu potíží.

Tato metoda přináší náhled do prožívaní osobnosti jak v současnosti, tak v minulosti. Dokáže odhalit související vazby, vzorce, komunikační typy a také interakce s dalšími osobami, které v průběhu života člověka formují. Změnou těchto vzorců dochází také ke změně obtíží.